Y diweddaraf am Coronafeirws

Diolch am eich diddordeb yn y cynllun Arbed.


Fel mwyafrif y busnesau yng Nghymru, mae firws Corona wedi effeithio ar Arbed am Byth ac mae'r rhan fwyaf o'n cydweithwyr ar furlough ar hyn o bryd, fel y gallwn amddiffyn eu swydd am yr amser pan fyddwn yn gobeithio dychwelyd i weithio arferol unwaith eto.

Rydym yn dechrau gweithio ar nifer fach o eiddo i brofi ein prosesau Covid-ddiogel a sicrhau y gallwn weithio'n ddiogel yn eich cartref wrth i ni ail-ddechrau'r cynllun.

Yn dibynnu ar lwyddiant y swyddi cynnar hyn, rydyn ni'n gobeithio cynyddu nifer y cartrefi rydyn ni'n eu trin trwy gydol mis Gorffennaf. Byddwn yn eich galw i drefnu dyddiad gosod a byddwn yn eich trafod trwy'r hyn y mae'r broses newydd yn ei olygu.

Diolch am eich holl amynedd yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad:
Arbed Am Byth
Uned 2, Cefn Coed
Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Oriau agor:
Llun - Gwe: 9am to 5pm
Sad - Sul: Cnghau

Cysylltwch:
Tel: 03300 414 647
E-bost:
info@arbedambyth.wales